Khách sạn Minh Châu Sầm Sơn – P

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 119 Hồ Xuân Hương, P, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3827 686
Trang web
Tọa độ 197.464.743, 1.059.069.581

 


Địa chỉ Khách sạn Minh Châu Sầm Sơn ở đâu?

119 Hồ Xuân Hương, P, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Châu Sầm Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Châu Sầm Sơn là:

Khách sạn Minh Châu Sầm Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Minh Châu Sầm Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Karst Villas Phong Nha - Bố Trạch