KHÁCH SẠN MINH ĐĂNG – Phường Thắng Tam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3625 678
Trang web
Tọa độ 103.377.675, 1.070.905.607

 


Địa chỉ KHÁCH SẠN MINH ĐĂNG ở đâu?

5 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN MINH ĐĂNG như thế nào?

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN MINH ĐĂNG là:

KHÁCH SẠN MINH ĐĂNG có website không?

Địa chỉ trang web của KHÁCH SẠN MINH ĐĂNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Nam Kiều - Phường 9