Khách Sạn Minh Khuê – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3826 688
Trang web https://khach-san-minh-khue.business.site/
Tọa độ 102.548.376, 105.970.191

 


Địa chỉ Khách Sạn Minh Khuê ở đâu?

38 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Minh Khuê như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Minh Khuê là:

Khách Sạn Minh Khuê có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Minh Khuê là: https://khach-san-minh-khue.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  khách Sạn Starlight hotel - Bãi Cháy