Khách Sạn Minh Ngọc 2 – An Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 82 Ung Văn Khiêm, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3763 472
Trang web
Tọa độ 100.448.702, 1.057.829.708

 


Địa chỉ Khách Sạn Minh Ngọc 2 ở đâu?

82 Ung Văn Khiêm, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Minh Ngọc 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Minh Ngọc 2 là:

Khách Sạn Minh Ngọc 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Minh Ngọc 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Acoustic Hotel & Spa Hanoi - Street