Khách sạn Minh Nhân – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24A Nguyễn Hiền, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6559 488
Trang web
Tọa độ 103.311.841, 1.070.869.984

 


Địa chỉ Khách sạn Minh Nhân ở đâu?

24A Nguyễn Hiền, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Nhân như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Nhân là:

Khách sạn Minh Nhân có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Minh Nhân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đức Trung - P. Hợp giang