Khách sạn misa – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 102 Tây Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3686 667
Trang web http://misahotelquynhon.com/
Tọa độ 137.496.149, 10.921.217.329.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn misa ở đâu?

102 Tây Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn misa như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn misa là:

Khách sạn misa có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn misa là: http://misahotelquynhon.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Md - Đại Phúc