Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 42 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3578 888
Trang web http://holidaydalat.muongthanh.com/
Tọa độ 119.438.404, 10.843.995.509.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt ở đâu?

42 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt là:

Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt là: http://holidaydalat.muongthanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Royal Hotel - Đằng Hải