Khách sạn Mỹ Hằng Sóc Trăng – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 478 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Sóc Trăng, 960000, Việt Nam
Số điện thoại 0299 6577 677
Trang web https://hotelmyhang.business.site/
Tọa độ 95.797.644, 10.596.013.119.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Mỹ Hằng Sóc Trăng ở đâu?

478 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Sóc Trăng, 960000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Mỹ Hằng Sóc Trăng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Mỹ Hằng Sóc Trăng là:

Khách sạn Mỹ Hằng Sóc Trăng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Mỹ Hằng Sóc Trăng là: https://hotelmyhang.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  HOTEL Trường Long - Mỹ Bình