Khách sạn NB Hoàng Gia – Khu 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô A7, Lý Nam Đế, Khu 4, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 8996 869
Trang web http://hoanggiahotel.vn/
Tọa độ 198.137.173, 1.057.935.224

 


Địa chỉ Khách sạn NB Hoàng Gia ở đâu?

Lô A7, Lý Nam Đế, Khu 4, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn NB Hoàng Gia như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn NB Hoàng Gia là:

Khách sạn NB Hoàng Gia có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn NB Hoàng Gia là: http://hoanggiahotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Đông Bảo - Châu Phú B