Khách Sạn New Sky 1 – Khu Đô Thị Mỹ Phước 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường DJ5, Khu Đô Thị Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 105 83 29
Trang web
Tọa độ 11.102.455.299.999.900, 106.637.366

 


Địa chỉ Khách Sạn New Sky 1 ở đâu?

Đường DJ5, Khu Đô Thị Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn New Sky 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn New Sky 1 là:

Khách Sạn New Sky 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn New Sky 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Sông Trà - Thắng Lợi