Khách sạn Ngọc Châu – Trung Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 98 Hồ Xuân Hương, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 094 881 92 92
Trang web
Tọa độ 197.456.055, 1.059.055.679

 


Địa chỉ Khách sạn Ngọc Châu ở đâu?

98 Hồ Xuân Hương, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Châu là:

Khách sạn Ngọc Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Ngọc Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cường Tình Hotel - Tam Đường