Khách Sạn Ngọc Hà 3 – Khai Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 512 Đ. Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 280000, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3513 888
Trang web http://ngochahotel.vn/
Tọa độ 21.303.325.899.999.900, 1.056.234.514

 


Địa chỉ Khách Sạn Ngọc Hà 3 ở đâu?

512 Đ. Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 280000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Ngọc Hà 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Ngọc Hà 3 là:

Khách Sạn Ngọc Hà 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Ngọc Hà 3 là: http://ngochahotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  GOLDEN SUN HOTEL - Phường 2