Khách sạn Ngọc Mai – khu phố 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 01 Nguyễn Huệ, 241 Trần Phú, khu phố 5, Xuân Lộc, Đồng Nai 76000, Việt Nam
Số điện thoại 091 676 33 44
Trang web https://www.booking.com/hotel/vn/ngoc-mai-dong-nai.html
Tọa độ 109.243.139, 1.074.086.828

 


Địa chỉ Khách sạn Ngọc Mai ở đâu?

01 Nguyễn Huệ, 241 Trần Phú, khu phố 5, Xuân Lộc, Đồng Nai 76000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Song Hùng - Phường 4