Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt – Phường 10

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3683 979
Trang web http://ngocphatdalathotel.com/
Tọa độ 119.375.466, 1.084.438.788

 


Địa chỉ Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt ở đâu?

10 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt là:

Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Ngọc Phát Đà Lạt là: http://ngocphatdalathotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Đông Trường Sơn Hotel - Khách sạn uy tín tại TP Đông Hà - Hotel đẹp chất lượng tại Quảng Trị - Phường 3