Khách Sạn Nhật Minh – Tân Thiện

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 373 Thống Nhất, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3871 871
Trang web https://nhatminhhotel.com.vn/
Tọa độ 106.692.371, 1.077.610.792

 


Địa chỉ Khách Sạn Nhật Minh ở đâu?

373 Thống Nhất, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Nhật Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Nhật Minh là:

Khách Sạn Nhật Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Nhật Minh là: https://nhatminhhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Chinh Hòa - Kiên Giang 92409