Khách sạn Như Ý – Bình Trị Đông B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 185 Đường số 16, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0377 766 872
Trang web
Tọa độ 107.497.879, 10.661.576.799.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Như Ý ở đâu?

185 Đường số 16, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Như Ý như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Như Ý là:

Khách sạn Như Ý có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Như Ý là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Grand Century - TT. Chư Sê