Khách sạn NK.Dalat – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 101 Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0798 771 987
Trang web https://www.facebook.com/NK.hotel.dalat
Tọa độ 119.420.149, 1.084.225.196

 


Địa chỉ Khách sạn NK.Dalat ở đâu?

101 Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn NK.Dalat như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn NK.Dalat là:

Khách sạn NK.Dalat có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn NK.Dalat là: https://www.facebook.com/NK.hotel.dalat

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Như Ý - Phường 1