Khách sạn Number One – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ City, 1 Ngô Đức Kế, Street, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3829 444
Trang web
Tọa độ 100.297.111, 1.057.872.853

 


Địa chỉ Khách sạn Number One ở đâu?

City, 1 Ngô Đức Kế, Street, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Number One như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Number One là:

Khách sạn Number One có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Number One là:

Hình ảnh

Xem thêm:  VIAS HOTEL VUNG TAU - Phường 8