Khách Sạn Phạm Vân – Binh Nhâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53 Đại lộ Bình Dương, Binh Nhâm, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3777 111
Trang web
Tọa độ 10.933.533.599.999.900, 10.671.031.769.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Phạm Vân ở đâu?

53 Đại lộ Bình Dương, Binh Nhâm, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Phạm Vân như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Phạm Vân là:

Khách Sạn Phạm Vân có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phạm Vân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Đà Giang - Phư Lâm