Khách sạn Phong Nha – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Nguyễn Tri Phương, Street, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3827 729
Trang web
Tọa độ 16.464.413.999.999.900, 107.592.941

 


Địa chỉ Khách sạn Phong Nha ở đâu?

34 Nguyễn Tri Phương, Street, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Phong Nha như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Phong Nha là:

Khách sạn Phong Nha có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Phong Nha là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HBN 3 Hotel - Tân Thịnh