Khách Sạn Phú An – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Nguyễn Ngọc Sanh, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 2223 333
Trang web
Tọa độ 91.767.406, 1.051.572.501

 


Địa chỉ Khách Sạn Phú An ở đâu?

24 Nguyễn Ngọc Sanh, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Phú An như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Phú An là:

Khách Sạn Phú An có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phú An là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Thành Hotel - Thạch Hồng