Khách sạn Phú Tài Phát – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 369 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3953 959
Trang web
Tọa độ 103.665.895, 1.063.551.629

 


Địa chỉ Khách sạn Phú Tài Phát ở đâu?

369 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Phú Tài Phát như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Phú Tài Phát là:

Khách sạn Phú Tài Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Phú Tài Phát là:

Hình ảnh

Xem thêm:  ADAM SAPA HOTEL - Sa Pa