Khách Sạn Phương Dung – Thu Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 168 Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An 460000, Việt Nam
Số điện thoại 098 312 22 91
Trang web https://www.facebook.com/phuongdunghotel/
Tọa độ 188.082.501, 1.057.217.854

 


Địa chỉ Khách Sạn Phương Dung ở đâu?

168 Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An 460000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Phương Dung như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Phương Dung là:

Khách Sạn Phương Dung có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phương Dung là: https://www.facebook.com/phuongdunghotel/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Văn Quang - Phường 1