Khách sạn Phượng Hoàng – Phường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 998 ĐL Hùng Vương, Phường, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 440000, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3917 999
Trang web http://phoenixhotel.vn/
Tọa độ 197.984.722, 1.058.050.847

 


Địa chỉ Khách sạn Phượng Hoàng ở đâu?

998 ĐL Hùng Vương, Phường, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 440000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Phượng Hoàng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Phượng Hoàng là:

Khách sạn Phượng Hoàng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Phượng Hoàng là: http://phoenixhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Không Tên - Lại Sơn