Khách sạn Phương Huy – Cửa Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MM97+2CG, QL46, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3586 999
Trang web
Tọa độ 186.675.523, 1.056.635.915

 


Địa chỉ Khách sạn Phương Huy ở đâu?

MM97+2CG, QL46, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Phương Huy như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Phương Huy là:

Khách sạn Phương Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Phương Huy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phuong Anh Hotel I - P. Thanh Bình