Khách sạn Quỳnh Hoa – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 Trần Bình Trọng, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3823 401
Trang web http://quynhhoahotel.com/
Tọa độ 13.086.528.999.999.900, 10.930.590.199.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Quỳnh Hoa ở đâu?

18 Trần Bình Trọng, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Quỳnh Hoa như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Quỳnh Hoa là:

Khách sạn Quỳnh Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Quỳnh Hoa là: http://quynhhoahotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Elizabeth Hotel Tam Coc - Hoa Lư