Khách Sạn Rex Diamond – TT. Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ FJ3V+W53, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 098 728 08 63
Trang web
Tọa độ 214.547.559, 10.564.292.999.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Rex Diamond ở đâu?

FJ3V+W53, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Rex Diamond như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Rex Diamond là:

Khách Sạn Rex Diamond có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Rex Diamond là:

Hình ảnh

Xem thêm:  khách sạn Chí Nguyễn - Vĩnh Mỹ