Khách sạn Romeliess – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 31-33 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3613 366
Trang web
Tọa độ 103.307.237, 1.070.883.279

 


Địa chỉ Khách sạn Romeliess ở đâu?

31-33 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Romeliess như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Romeliess là:

Khách sạn Romeliess có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Romeliess là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quảng Ninh Gate Hotel Container - tx. Đông Triều