Khách sạn Rồng Sa Pa – Lào Cai 333108

Thông tin liên hệ

Địa chỉ No. 01A, Thac Bac Street, Lào Cai 333108, Việt Nam
Số điện thoại 097 576 56 87
Trang web http://www.sapadragonhotel.com/
Tọa độ 22.335.642.999.999.900, 103.839.278

 


Địa chỉ Khách sạn Rồng Sa Pa ở đâu?

No. 01A, Thac Bac Street, Lào Cai 333108, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Rồng Sa Pa như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Rồng Sa Pa là:

Khách sạn Rồng Sa Pa có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Rồng Sa Pa là: http://www.sapadragonhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Liên Thống - An Thới