Khách sạn S-Hải Tiến – Hoằng Hoá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hoằng Hải, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 097 608 15 16
Trang web http://haitienthanhhoa.vn/
Tọa độ 198.514.831, 105.936.441

 


Địa chỉ Khách sạn S-Hải Tiến ở đâu?

Hoằng Hải, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn S-Hải Tiến như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn S-Hải Tiến là:

Khách sạn S-Hải Tiến có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn S-Hải Tiến là: http://haitienthanhhoa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Praha Hotel - Phường Thắng Tam