Khách sạn Sài Gòn Hạ Long – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 168 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 091 414 53 86
Trang web http://www.saigonhalonghotel.com/
Tọa độ 209.518.547, 10.703.954.309.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Sài Gòn Hạ Long ở đâu?

168 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Sài Gòn Hạ Long như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Sài Gòn Hạ Long là:

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Sài Gòn Hạ Long là: http://www.saigonhalonghotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Au Lac Hostel - Đồng Mỹ