Khách sạn Saigon Morin – Phú Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 30 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 47000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3823 526
Trang web http://www.morinhotel.com.vn/
Tọa độ 164.666.603, 1.075.901.825

 


Địa chỉ Khách sạn Saigon Morin ở đâu?

30 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 47000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Saigon Morin như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Saigon Morin là:

Khách sạn Saigon Morin có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Saigon Morin là: http://www.morinhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hòa Bình - Phú Bình