Khách sạn San San – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53F5+3G7, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3811 333
Trang web
Tọa độ 21.172.666, 1.060.587.834

 


Địa chỉ Khách sạn San San ở đâu?

53F5+3G7, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn San San như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn San San là:

Khách sạn San San có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn San San là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ninh Binh Central Backpacker hostel - Phố 1