Khách sạn Sao Việt – Hưng Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 666 Phạm Hồng Thái, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An 43100, Việt Nam
Số điện thoại 0238 8690 666
Trang web https://khachsansaoviet.com/
Tọa độ 18.647.581, 1.056.668.452

 


Địa chỉ Khách sạn Sao Việt ở đâu?

666 Phạm Hồng Thái, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An 43100, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Sao Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Sao Việt là:

Khách sạn Sao Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Sao Việt là: https://khachsansaoviet.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thang Loi Tam Dao Hotel - Tam Đảo