Khách Sạn Sĩ Kim – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 103 ĐL Hùng Vương, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3884 884
Trang web
Tọa độ 13.089.222, 10.931.426.239.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Sĩ Kim ở đâu?

103 ĐL Hùng Vương, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Sĩ Kim như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Sĩ Kim là:

Khách Sạn Sĩ Kim có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Sĩ Kim là:

Hình ảnh

Xem thêm:  PHONG NHA DIAMOND HOME - Bố Trạch