Khách sạn Sonnet Cửa Lò – Nghi Hương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 254A Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 096 833 48 80
Trang web http://sonnetcualo.com/
Tọa độ 188.012.554, 1.057.272.189

 


Địa chỉ Khách sạn Sonnet Cửa Lò ở đâu?

254A Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Sonnet Cửa Lò như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Sonnet Cửa Lò là:

Khách sạn Sonnet Cửa Lò có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Sonnet Cửa Lò là: http://sonnetcualo.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  To Sang Restaurant - Phường 5