Khách sạn Sunrise – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Lê Duẩn, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 6273 737
Trang web
Tọa độ 13.092.799.099.999.900, 10.932.212.659.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Sunrise ở đâu?

2 Lê Duẩn, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Sunrise như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Sunrise là:

Khách sạn Sunrise có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Sunrise là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lahu Cafe - P. Diên Hồng