Khách Sạn Tân Kim Chung – Lê Hồng Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 179 Quang Trung, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3829 257
Trang web
Tọa độ 1.512.842, 10.880.207.809.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Tân Kim Chung ở đâu?

179 Quang Trung, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Tân Kim Chung như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Tân Kim Chung là:

Khách Sạn Tân Kim Chung có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Tân Kim Chung là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn - Vĩnh Trung