Khách sạn Tấn Lộc 2 – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 29 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3898 678
Trang web
Tọa độ 103.530.191, 1.063.622.759

 


Địa chỉ Khách sạn Tấn Lộc 2 ở đâu?

29 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tấn Lộc 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tấn Lộc 2 là:

Khách sạn Tấn Lộc 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tấn Lộc 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ladybird Restaurant Hotel Cafe - TT. Sa Pa