Khách sạn Tây Bắc – Đoàn Kết

Thông tin liên hệ

Địa chỉ CF23+8V4, 149Trần Hưng Đạo, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu 30000, Việt Nam
Số điện thoại 0213 3875 879
Trang web
Tọa độ 22.400.757.499.999.900, 10.345.469

 


Địa chỉ Khách sạn Tây Bắc ở đâu?

CF23+8V4, 149Trần Hưng Đạo, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu 30000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tây Bắc như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tây Bắc là:

Khách sạn Tây Bắc có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tây Bắc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thành Nam Hotel - Đoàn Kết