Khách Sạn Thanh Bình B – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 142 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3566 917
Trang web
Tọa độ 10.705.831, 10.512.917.259.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Thanh Bình B ở đâu?

142 Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Bình B như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Bình B là:

Khách Sạn Thanh Bình B có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thanh Bình B là:

Hình ảnh

Xem thêm:  F&F Hotel - Đằng Lâm