Khách sạn Thanh Kim Anh – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 189 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3810 630
Trang web
Tọa độ 13.092.571.399.999.900, 109.313.223

 


Địa chỉ Khách sạn Thanh Kim Anh ở đâu?

189 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thanh Kim Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thanh Kim Anh là:

Khách sạn Thanh Kim Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thanh Kim Anh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn B.O.B - Phường 5