Khách Sạn Thành Lâm – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 75 Lý Tự Trọng, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3841 229
Trang web http://khachsanthanhlam.com/
Tọa độ 131.006.284, 1.093.117.152

 


Địa chỉ Khách Sạn Thành Lâm ở đâu?

75 Lý Tự Trọng, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thành Lâm như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thành Lâm là:

Khách Sạn Thành Lâm có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thành Lâm là: http://khachsanthanhlam.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn T99 - Phường 6