Khách Sạn Thanh Long – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 314 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3826 999
Trang web https://www.traveloka.com/vi-vn/hotel/vietnam/thanh-long-hotel-tuy-hoa-3000010037408
Tọa độ 130.971.938, 1.093.116.474

 


Địa chỉ Khách Sạn Thanh Long ở đâu?

314 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Long như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Motel 529 - Phường Thống Nhất