Khách sạn Thành Trung – P. Phan Thiết

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 5, phố Hồng Thái, phường Phan Thiết, P. Phan Thiết, Tuyên Quang, 300000, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3817 900
Trang web http://khachsanthanhtrung.com/
Tọa độ 218.231.817, 1.052.038.577

 


Địa chỉ Khách sạn Thành Trung ở đâu?

Số 5, phố Hồng Thái, phường Phan Thiết, P. Phan Thiết, Tuyên Quang, 300000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thành Trung như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thành Trung là:

Khách sạn Thành Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thành Trung là: http://khachsanthanhtrung.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  River Lodge - Tân Phú