Khách Sạn Thương Mại – Thành phố Vinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 19 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3830 211
Trang web
Tọa độ 186.696.338, 1.056.744.374

 


Địa chỉ Khách Sạn Thương Mại ở đâu?

Số 19 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thương Mại như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thương Mại là:

Khách Sạn Thương Mại có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thương Mại là:

Hình ảnh

Xem thêm:  5 elements hostel - Ngô Mây