Khách Sạn Tokyo 3 – Trường Thi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 78b Ngô Sỹ Liên, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 8601 999
Trang web
Tọa độ 186.677.693, 1.056.922.125

 


Địa chỉ Khách Sạn Tokyo 3 ở đâu?

78b Ngô Sỹ Liên, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Tokyo 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Tokyo 3 là:

Khách Sạn Tokyo 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Tokyo 3 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  New World Saigon Hotel - Phường Bến Thành