Khách sạn Trí Lê – Cao Lãnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PG3 05 ShopHouse, Vincom, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 091 190 97 97
Trang web
Tọa độ 104.563.326, 10.563.458.659.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Trí Lê ở đâu?

PG3 05 ShopHouse, Vincom, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Trí Lê như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Trí Lê là:

Khách sạn Trí Lê có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Trí Lê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hoàng Luân - Bình Phước B