khách sạn Trung nguyễn – Châu Phú A

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 86 Bạch Đằng, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3561 561
Trang web
Tọa độ 107.108.701, 1.051.181.776

 


Địa chỉ khách sạn Trung nguyễn ở đâu?

86 Bạch Đằng, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của khách sạn Trung nguyễn như thế nào?

Giờ làm việc của khách sạn Trung nguyễn là:

khách sạn Trung nguyễn có website không?

Địa chỉ trang web của khách sạn Trung nguyễn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Bình Minh - Mường Thanh