Khách Sạn Trường An Hostel – Ph. Dữu Lâu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Băng, 2 Đường Hoà Phong, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 094 952 47 77
Trang web
Tọa độ 213.312.851, 1.053.940.666

 


Địa chỉ Khách Sạn Trường An Hostel ở đâu?

Băng, 2 Đường Hoà Phong, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Trường An Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Trường An Hostel là:

Khách Sạn Trường An Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Trường An Hostel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thiên An buon ma thuot ,daklak - Tự An